Subsidieregeling MKB

De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) bestaat vooralsnog uit een gratis veiligheidsscan.

In de voorgaande jaren konden ondernemers na een scan gebruikmaken van een subsidie van maximaal 1.000 euro voor de aanschaf van veiligheidsmaatregelen. Dat is momenteel niet het geval.

Indien er in 2015 toch een subsidie op technische maatregelen mogelijk wordt, dan gaat de reeds uitgevoerde veiligheidsscan 2015 als basis voor de aanvraag hiervan dienen.

GRATIS SCAN VEILIGHEID KLEINE BEDRIJVEN (VKB) GAAT DOOR IN 2015

In 2015 kunt u als ondernemer nog steeds gebruik maken van de gratis veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Deze scan helpt bij het verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf. Met de scan brengt een CCV-adviseur de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft hij gratis advies over te nemen maatregelen. Ondernemers blijken de scan enorm te waarderen en daarom biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) dit instrument ook in 2015 aan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt deze regeling mogelijk.

Voor ondernemers met maximaal 50 fte’s
Nieuw in de regeling is dat in 2015 ondernemers met maximaal 50 fte’s in aanmerking komen voor de scan. Dit is een uitbreiding van de doelgroep zoals die in 2014 gold (ondernemingen met maximaal vijf vestigingen met ieder maximaal tien fte’s).

Op basis van de uitkomsten uit de scan adviseert de CCV-adviseur over maatregelen om de huidige situatie te verbeteren. De nadruk ligt hierbij op organisatorische maatregelen zoals procedures rond het openen en sluiten van het pand, het omgaan met contant geld of het aannemen van personeel. Na het gesprek met de adviseur ontvangt de ondernemer de adviezen en tips in een rapport om alles op eigen gelegenheid nog eens door te nemen en toe te passen. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een scan kunnen vanaf januari a.s op deze plek een scan aanvragen.

Subsidie?
In de vorige regeling VKB konden ondernemers na een scan gebruikmaken van een subsidie van maximaal 1.000 euro voor de aanschaf van veiligheidsproducten. De regeling zoals die voor 2014 gold, zal in 2015 niet op dezelfde wijze worden voortgezet. Begin 2015 voert het ministerie van Veiligheid en Justitie gesprekken over de mogelijkheid om wederom technische maatregelen te subsidiëren. Het is de bedoeling dat brancheorganisaties hierin een belangrijke rol gaan krijgen.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op

http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven/