Zorgsystemen

ZorgsystemenEen zorgsysteem, ook wel P.A.S. (personen Alarmeringssysteem) genoemd bied optimale veiligheid voor in huis. Door eenvoudig een knop in te drukken (Pols/halszender) wordt er een duidelijke tweeweg spreek- en luisterverbinding tot stand gebracht. Met losse Dect units kan vanaf verschillende locaties in de woning zoals de slaapkamer, toilet en de badkamer ten alle tijde een noodoproep worden gedaan, de hulpbehoevende kan dan direct vanaf deze locatie spreken met een hulpverlener.

Buiten de woning:
De systemen zijn standaard uitgerust met een mobiele GPS/ GSM.3G module welke met één druk op de knop, direct een spreek- en luisterverbinding tot stand brengt naar een zorgmeldkamer of naar een persoonlijk contact. De locatie van de hulpbehoevende kan via GPS-Google Maps worden doorgeven zodat precies bekend is waar een hulpbehoevende zich bevindt.